Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 5919.

1. DƯƠNG HẢI VÂN
    Mĩ thuật 5/ Dương Hải Vân.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Mĩ Thuật; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TH Thanh Hải Số 1 (Bắc Giang)

2. DƯƠNG HẢI VÂN
    Mĩ thuật 1/ Dương Hải Vân.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Mĩ Thuật; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TH Thanh Hải Số 1 (Bắc Giang)

3. BÙI THỊ NGỌC
    An toàn khi vui chơi/ Bùi Thị Ngọc: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

4. DƯƠNG HẢI VÂN
    Sự kết hợp của các hình cơ bản (tiết 3)/ Dương Hải Vân.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Mĩ Thuật; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TH Thanh Hải Số 1 (Bắc Giang)

5. BÙI THỊ NGỌC
    Đạo đức - Em giữ sạch đôi tay/ Bùi Thị Ngọc: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

6. BÙI THỊ NGỌC
    Số có hai chữ số/ Bùi Thị Ngọc: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

7. BÙI THỊ NGỌC
    Tôi là học sinh lớp 1/ Bùi Thị Ngọc: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

8. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 4: Bài 7 Đội hình đội ngũ/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

9. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 3: Bài 5 Đội hình đội ngũ. Trò chơi: bỏ khăn/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

10. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 2: Bài 3: Đội hình đội ngũ. Trò chơi chạy tiếp sức/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

11. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 5: Bài 9 Đội hình đội ngũ. Trò chơi: nhảy ô tiếp sức/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

12. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 33: Bài 4 - Tiết 1 Động tác ném rổ bằng một tay trên vai/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

13. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 32: Bài 3 - Tiết 2 Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

14. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 31: Bài 2 - tiết 4 Động tác dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật / Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

15. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 30: Bài 2 - Tiết 2 Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật / Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

16. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 29: Bài 1 - Tiết 5 Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

17. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 28: Bài 1 - Tiết 3 Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

18. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 27: Bài 1 - Tiết 1 Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

19. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 17: Bài 1 - Tiết 5 Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

20. ĐÔN THỊ BẢO NGỌC
    Tuần 13: Ôn tập bài thể dục phát triển chung với vòng/ Đôn Thị Bảo Ngọc: biên soạn; Tiểu học Phượng Cách.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Giáo dục thể chất; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Phượng Cách (Hà Nội)

Trang sau |